Wedding Planner & Wedding Organizer & ศูนย์มงคลสมรส

SHARE

               เมื่อถึงวันแต่งงาน แน่นอนว่าทุกอย่างจะต้องวุ่นวายและเร่งรีบ ยิ่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยแล้วก็คงจะยุ่งจนไม่มีเวลามานั่งห่วงเรื่องเล็กๆน้อยๆภายในงานแน่ และจะดีกว่าไหมถ้าให้เวดดิ้งเพลนเนอร์มาดูแลและควบคุมต่างๆภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่พิธีกร การรันคิว หรือการเอ็นเตอร์เทร์นแขกบนเวที ซึ่งบ่าวสาวจะไม่ต้องมานั่งกังวลหรือห่วงเรื่องเล็กเรื่องน้อยอะไรเลย มีเวดดิ้งเพลนเนอร์เองไว้ก็อุ่นใจดีเหมือนกันนะคะ

Wedding Planner & Organizer

พิธีกร แม่งาน

SHARE