ขั้นตอนการจัดงานมงคลสมรสตามประเพณีไทย

SHARE

ขั้นตอนการจัดงานมงคลสมรสแบบไทย

1. พิธีหมั้น ขันหมากหมั้นโดยทั่วไปมักจะเกิดขึ้นก่อนวันแต่งงาน แต่สำหรับปัจจุบัน มีการรวบรัดขั้นตอนการจัดงานภายใน1 วัน พร้อมกับการแห่ขันหมากมาเลยทีเดียว

2. พิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลของคู่บ่าวสาว จะมีการนิมนต์พระสงฆ์ 8 – 10 รูป เพื่อสวดพระพุทธมนต์ซึ่งพิธีสงฆ์นั้น นิยมทำในช่วงเช้ากิจกรรมของบ่าวสาวคือการตักบาตร ถวายอาหาร แด่พระสงฆ์

*** หมายเหตุ*** ควรจัดสำรับถวายศาลพระภูมิเจ้าที่ตากับยาย(ถ้ามี)

3. พิธีแห่ขันหมาก ทางฝ่ายเจ้าบ่าวจะมีการจัดเตรียมขันหมากเอก-โท ซึ่งในแต่ละพื้นที่ หรือในแต่ละจังหวัดจะมีการจัดเตรียมและขั้นตอนการจัดวางพานที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับฐานะทางครอบครัวนั้นๆ
สำหรับพานขันหมากที่ใช้กันทั่วไป จะประกอบไปด้วย

• ในชุดพานขันหมากเอก จะประกอบไปด้วย พานสินสอด พานเทียนแพ พานแหวน
• ในขันหมากโท จะประกอบไปด้วย ต้นกล้วย ต้นอ้อย อย่างละ 1 คู่ ขนมจีน ห่อหมก ขนมต้ม แดง ต้มขาว เหล้า ผ้า 1คู่ หมูนอนตอง 1 คู่ กล้วยน้ำว้าหวี พานละ 2 หวี 1คู่ มะพร้าวน้ำหอม พานละ 2 ผล 1คู่ ส้มโอพานละ 2 ผล 1 คู่ ขนมจันอับ 1 คู่ ขนมเปี๊ยะ 1 คู่ ขนมมงคล 9 อย่าง 1 คู่

*** หมายเหตุ*** สำหรับการลำดับขั้นตอนพิธีก่อนหลังนั้น ขึ้นอยู่แต่กับฤกษ์ยามที่คู่บ่าวสาวได้ไว้หรือขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่ บางพื้นที่ก็มีการแห่ขันหมากก่อนพิธีสงฆ์ บางพื้นที่มีการทำพิธีสงฆ์ก่อนการแห่ขันหมาก จึงไม่สามารถระบุได้ชัดเจน

4. พิธีการหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ (รดน้ำสังข์) โดยทั่วไปการหลั่งน้ำพระพุทธมนต์จะทำพิธีหลั่งน้ำก่อนไหว้ผู้ใหญ่หรือหลังไหว้ผู้ใหญ่ก้ได้ แต่ส่วนมากมักจะทำหลังจากทำพิธีไหว้ผู้ใหญ่ไปเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังมีบางพื้นที่ ที่ทำพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์หลังจากที่บ่าวสาว ได้ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จากนั้นบ่าวสาวขึ้นนั่งตั่ง พระสงฆ์เริ่มสวดชยันโต ในขณะที่ประธานในพิธีสวมมงคลแฝดและหลั่งน้ำสังข์

*** หมายเหตุ*** ในพิธีรดน้ำสังข์เมื่อเสร็จพิธีแล้วหลังจากถอดมงคลแฝดออกหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลุกขึ้นยืนก่อน สมัยโบราณเชื่อว่าฝ่ายนั้นจะเป็นใหญ่ในครอบครัว ด้วยเหตุนี้ผู้ใหญ่จึงมักจะบอกกับคู่บ่าวสาวว่าให้ประคับประคองกันลุกขึ้นไป

5. พิธีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ (เซ่นผี) จะมีการนำอาหารคาวหวาน ไก้ต้ม หมูสามชั้นต้ม ขนมต้มแดงต้มขาว ผลไม้ มะพร้าวอ่อน ขนมจันอับ นำมาเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือน หรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว บางพื้นที่ก็มีการแบ่งของจากพานขันหมากโท ใส่กระทงแล้วนำไปวางไว้ที่ทางสามแพร่ง

6. พิธีไหว้ผู้ใหญ่ (รับไหว้) คู่บ่าวสาวจะมีการเตรียมของเพื่อมารับไหว้ผู้ใหญ่ อาจจะเป็นผ้าไหม หรือของใช้อื่นๆ ตามแต่จัดหาไว้ บางพื้นที่ก็จะมีการผูข้อมือเพื่อเป็นการรับขวัญ แต่ถ้าเป็นภาคกลางจะมีการกราบไหว้ด้วยธูปเทียนแพ

7. พิธีปูเตียงเรียงหมอน (ส่งตัวเข้าหอ) สำหรับคูรสมบัติผู้ที่ทำหน้าที่ส่งตัวบ่าวสาวเข้าหอนั้นต้องมีลักษณะดังนี้
เป็นสามีภรรยากัน อยู่กันโดยสมรส
 ไม่ทะเลาะกัน
 มีลูกหลานว่านอนสอนง่าย
 มีฐานะมั่งคั่งสมบูรณ์
 ต้องเป็นผู้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม

หน้าที่ของผู้ที่จะมาส่งตัวนั้นจะเป็นคนปูผ้าปูที่นอน จุดประสงค์เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่คู่บ่าวสาว และกล่าวโอวาทในการครองเรือนแก่คู่บ่าวสาวด้วย ของที่ใช้ในการส่งตัว จะมีดังนี้ ฟักเขียว แมวคราว หินบดยา ข้าวตอกดอกไม้

*** หมายเหตุ*** หากมีการส่งตัวในโรงแรม ควรซื้อผ้าปูที่นอนปลอกหมอนไปด้วยด้วยเมื่อเสร็จพิธีแล้วอย่าลืมนำกลับไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน

บทความจากร้าน เรือนเจ้าสาว
รูปภาพจากร้าน Banana Leaf