ขั้นตอนหมายกำหนดการแต่งงานพิธีไทยงานเช้า

SHARE

ตัวอย่างหมายกำหนดการสำหรับพิธีเช้า
           เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความวุ่นที่จะเกิดขึ้นภายในงาน การทำหมายกำหนดการเพื่อบอกเวลาดำเนินการให้ตรงกับฤกษ์ยามที่ได้มานั้นถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะว่าการเตรียมงานต้องเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ หากแต่ไม่มีฤกษ์กำหนดก็ควรจะ ทำหมายบอกเวลา เพื่อกำหนดพิธีการต่างๆให้ชัดเจน

เริ่มจากหมายกำหนดการพิธีเช้า
เริ่มต้นด้วย เวลา 7.00 น. กำหนดการพิธีสงฆ์
• เจ้าภาพรับพระที่วัดมาถึงสถานที่จัดงาน นิมนต์พระนั่งที่อาสนะ ถวายน้ำปานะแด่พระสงฆ์
• พิธีกร กล่าวเชิญเจ้าบ่าว เจ้าสาว จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย

การนั่งต่อหน้าพระพุทธรูป
• เจ้าสาว นั่งทางขวามือของพระพุทธรูป
• เจ้าบ่าวนั่งทางซ้ายมือของพระพุทธรูป

การจุดเทียน
พิธีกรต้องจุดเทียนกลางก่อน
• บ่าว สาว กราบพระพุทธรูป 3 ครั้ง
• บ่าว สาว กราบพระสงฆ์ 3 ครั้ง
• พิธีกร อารธนาศีล รับศีล สวดมนต์พร้อม
• พิธีกรอาราธนาพระปริตร
• เมื่อพระสงฆ์ สวดมงคลสูตร (อเสวนา) บ่าว-สาว จุดเทียนน้ำมนต์ถวายพระสงฆ์
• เมื่อพระสงฆ์เริ่มต้นสวดพาหุงฯ บ่าว-สาว กราบพระ 3 ครั้ง
• บ่าว-สาวตักบาตรร่วมกัน
• เพื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบ
• พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร
• บ่าว-สาว ถวายดอกไม้ เครื่องไทยธรรมและปัจจัยแด่พระสงฆ์
• พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนา
• บ่าวสาว กรวดน้ำ รับพร
• บ่าวสาว รับน้ำพระพุทธมนต์
• พระสงฆ์สวดพระชัยมงคลคาถา ขณะประพรมน้ำมนต์
เมื่อบ่าวสาวรับน้ำพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้ว กราบพระสงฆ์ 3 ครั้ง กราบพระพุทธรูป 3 ครั้ง

           เมื่อพระสงฆ์เดินทางกลับแล้ว ทางฝ่ายเจ้าภาพบ่าวสาว เชิญญาติพี่น้องหรือผู้ที่ทำหน้าที่แห่ขันหมากร่วมรับประทานอาหารเช้าหรือของว่างร่วมกัน ก่อนที่จะทำพิธีแห่ขันหมาก หลังจากรับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางฝ่ายเจ้าบ่าวควรตรวจสอบ ข้าวของในขบวนขันหมากจากนั้นจึงมีการตั้งขบวนแห่ขันหมากในลำดับต่อไป

เวลาประมาณ 9.09 น. หมายกำหนดการแห่ขันหมากและพิธีหมั้น
1. ตั้งขบวนขันหมาก
2. เคลื่อนขบวนขันหมาก เข้าจนถึงประตูเข้าบ้าน
3. เด็กผู้หญิง ฝ่ายเจ้าสาวถือพานเชิญขันหมาก มารับขบวนขันหมาก
4. ขบวนขันหมากผ่านประตูเงิน ประตูทองเป็นระยะ
5. ประตูกั้นสุดท้าย อยู่ที่หน้าห้องทำพิธีหมั้น
6. ผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาว(ผู้หญิง)เป็นผู้รับขันหมากมาวางหน้าญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย รวมทั้งนำผ้าไหว้วางร่วมกับพานขันหมาก นอกนั้นผู้รับนำไปวางเป็น 2 แถวเป็นคู่ๆ
7. นายขันหมากฝ่ายชายประพรมน้ำมนตืลงบนสิ่งของ ซึ่งตั้งไว้วางไว้ 2 แถว โดยเดินระหว่างกลาง
8. เจ้าบ่าวมารับเจ้าสาว หรือคุณแม่เจ้าสาวพาเจ้าสาวมาทำพิธี
9. บ่าว- สาวนั่งพื้น กราบ บิดา มารดาของทั้ง 2 ฝ่าย
10. บ่าวสาว กราบซึ่งกันและกัน
11. แม่เจ้าสาวเปิดขันหมาก ตรวจนับสินสอด และโปรยข้าวตอกดอกไม้
12. เจ้าบ่าว สวมแหวนหมั้นเจ้าสาว และเครื่องทองของหมั้นอื่นๆแก่เจ้าสาว
15. แม่เจ้าสาวนำห่อผ้าสินสอดแบกใส่บ่าไปเก็บไว้ในห้อง
เสร็จพิธีหมั้นหมาย

*** หมายเหตุ*** นายขันหมาก คนยกขันหมาก คนยกของอื่นๆจะต้องเป็นผู้ที่สมรสแล้ว ไม่หย่าร้างหรือเป็นหม้าย

 

เวลาโดยประมาณ 9.39 น. ทำพิธีไหว้ผู้ใหญ่
1. บ่าวสาว ไปประจำยังจุดรับไหว้ มีหมอน 1 คู่ เทียนแพ 1 ชุด
2. บ่าวสาว นำธูปเทียนแพมาไหว้และกล่าวคำขอขมา
3. บิดามารดาและญาติผู้ใหญ่เข้าไปรับไหว้จากคู่บ่าวสาว (จับพานไว้เฉยๆ)
4. บ่าวสาว วางพาน กราบ
5. คู่บ่าวสาวมอบผ้าไหว้

** ถ้าเป็นพ่อแม่ให้ไหว้แม่มือ 3 ครั้ง ถ้าเป็นญาติคนอื่นๆให้ไหว้ 1 ครั้งไม่ต้องแบมือ **

เวลา 10.09 พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
1. บ่าวสาว เข้าไปนั่งในตั่ง เจ้าบ่าวนั่งทางฝั่งขวาของตั่ง
** วิธีการจัดโต๊ะหมู่บูชา ควรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ **
2. พิธีกรเชิญประธานในพิธีสวมมาลัยให้คู่บ่าวสาว
– ผู้สวมมาลัยกล่าวในใจว่า “ปุพเพวะ สันนิวาเสนะ ปัจจะบันนะ หิเตยะ วาเอวันตัง ชะยะเตเปมัง อุปะลัง ยะโส ธะเก” จากนั้นจึงสวมมาลัยให้คู่บ่าวสาว เจ้าสาวจะอยู่ทางซ้ายมือของเจ้าสาวตลอดการทำพิธี
3. พิธีกรเชิญพ่อแม่สวมมงคลแก่คู่บ่าวสาว พ่อแม่จะกล่างในใจว่า “พุทธัง มังคะลัง โลเก” แจ้วจึงสวม มงคลแฝดแก่คู่บ่าวสาว
5. พิธีกรเชิญประธาานในพิธีหรือญาติผู้ใหญ่ เจิมหน้าผากคู่บ่าวสาว
** พานน้ำพระพุทธมนต์อยู่ทางขวามือของเจ้าบ่าว **
6. ประธานรับโถแป้งกระแจะเจิม 3 จุด โดยใช้นิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วชี้
• เจิมจุดแรกที่กลางหน้าผากของเจ้าบ่าว พร้อมทั้งกล่าวในใจว่า “อะระหังสัมมา สัมพุทโธ”
• เจิมจุดที่สองเรียงออกมาทางซ้ายมือของผู้เจิม พร้อมทั้งกล่าวในใจว่า “อุตตะมัง ธัมมัชฌคา”
• เจิมจุดที่สามเรียงออกมาทางขวามือของผู้เจิม พร้อมทั้งกล่าวในใจว่า “มหาสังฆัง ปะโพเธสิ”
• เจิมอุณาโลมด้านข้างบนของจุดที่เจิมแล้ว พร้อมทั้งกล่าวในใจว่า “อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง”
7. ประธานหลังน้ำพุทธมนต์อวยพรคู่บ่าวสาว
8. จัดคนยืนแจกของชำร่วยให้แขกหลังหลั่งน้ำพระพุทธมนต์เสร็จ
9. เชิญแขกที่มาร่วมงานหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
10. พิธีกรเชิญพ่อแม่เจ้าสาวถอดมงคลแฝด พ่อแม่เจ้าสาวกล่าวในใจว่า “สุนักขัตตัง สุมังคะลัง”
จากนั้นก็ถอดมงคลแฝดโดยถอดจากศีรษะของเจ้าสาวก่อน พร้อมกันทั้งสองมือ แล้วมอบให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวโดยแบมือรับร่วมกัน
*** มีความเชื่อกันว่า หากใครลุกขึ้นก่อนหลังจากทำพิธีหลั่งน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ในบ้าน ดังนั้นผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจึงแนะนำว่าให้จับมือลุกขึ้นพร้อมกัน จะได้ช่วยกันประคับประคองกันต่อไป ***

เมื่อพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้ว เชิญแขกรับประทานอาหารร่วมกัน

พิธีเรียงหมอนส่งตัว
1. จัดเตรียมเครื่องนอนที่จะนำขึ้นจัดเรือนหอ หาเท่าที่ได้ พอให้เป็นพิธี
• หินบด หมายถึงหนักแน่น
• ไม้เท้า มีอายุยืนยาว ถือไม้เท้ายอดทอง
• แมวคราว อยู่กับเหย้า เฝ้ากับเรือน
• ฟัก อยู่เย็นเป็นสุข
• ถั่วงา ข้าเปลือก (ให้ใส่ผุงผ้าเย็บปิดไว้) หมายถึงความเจริญงอกงาม
• ไก่ขาว ปลุกยาม
2. ผู้ใหญ่โรยข้าวตอกดอกไม้
3. ผู้ใหญ่ทำหน้าที่ปูที่นอน แล้วนอนเอนหลังพอเป็นพิธี โดยชายนอนที่นอนเจ้าบ่าว หญิงนอนที่นอนฝั่งเจ้าสาว
4. ชายกล่าวคำเป็นมงคล “ที่นอนนี้นอนสบายจริงนะ ใครนอนก็อยู่เย็นเป็นสุข” หญิงกล่าวต่อ “เราคงมีความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไป”
5. ประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคงคล
6. พ่อแม่เจ้าบ่าว นำลูกเข้ามาเพื่อให้เจ้าสาว (ไหว้หรือกราบอก) ทำความเคารพเจ้าบ่าว และให้ทั้งคู่พูดถึงสิ่งที่เป็นมงคล
7. ผู้ใหญ่ทั้งหมดออกจากเรือนหอ เจ้าบ่าวเจ้าสาวนอนบนเตียง

เครดิตภาพ ร้าน Mittaneeyawedding, pjstudio