ความหมายของฤกษ์มงคลสำหรับงานแต่งงาน

SHARE

ฤกษ์ประเภทต่างๆที่เหมาะสำหรับงานมงคลและงานแต่งงาน
ฤกษ์แต่งงานที่ดีนอกจากจะช่วยส่งเสริมดวงชะตา ให้ครองคู่อยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขแล้ว ยังหมายถึง การเริ่มต้นชีวิตใหม่ รวมถึงการปรับตัวของคนสองคนที่มาจากต่างครอบครัวให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สำหรับความฤกษ์มงคลสำหรับงานแต่งงานนั้น มีดังต่อไปนี้

1. ทลิทโทฤกษ์ เรียกอีกอย่างว่า ฤกษ์ชูชก ถือว่าเป็นฤกษ์มงคล เหมาะสำหรับท่านที่ทำการขอสิ่งใดก็ตามโดยมาก ฤกษ์นี้จะใช้ เช่น การสู่ขอ การขอหมั้น ทวงหนี้ กู้ยืม ร้องทุกข์ เพื่อให้ผู้ที่ถูกขอเกิดความกรุณาสงสาร

2. มหัทธโนฤกษ์ เป็นฤกษ์มงคลที่เหมาะสำหรับทำการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทอง และถือเป็นฤกษ์ดีสารพัดประโยชน์ ไม่ว่าจะทำการ ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ธุรกิจการเงิน โดยเฉพาะวันแต่งงานนั้นถือว่าเป็นฤกษ์ดีสำหรับคู่บ่าวสาวอย่างดีค่ะ

3. โจโรฤกกษ์ ถือเป็นฤกษ์โบราณ ที่ในสมัยก่อนนั้น ใช้ในการตีค่าย ปล้นสะดม การจู่โจมฉับพลัน การฉวยโอกาส การแข่งขัน ช่วงชิง การแย่งอำนาจและผลประโยชน์ การใช้ฤกษ์นี้สำหรับงานแต่งงานนั้น ไม่เหมาะอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นฤกษ์ร้ายแรงไม่ควรทำการมงคลใดๆ

4. ภูมิเปาโลฤกษ์ ถือเป็นฤกษ์มงคล ที่เหมาะสำหรับ ทำการมงคลต่างๆ ที่ต้องการความมั่นคงถาวร เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ การเษตร สิ่ง ปลูกสร้าง ยกศาลพระภูมิ งานแต่งงาน อุปสมบท ซึ่งถือได้ว่าเป็นฤกษ์สารพัดประโยชน์ อีกหนึ่งฤกษ์ ที่เหมาะสำหรับทำการมงคลทุกประเภทค่ะ

5. เทศาตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะ สำหรับงานติดต่อซื้อขายระหว่างท้องที่ เป็นฤกษ์ดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าในการติดต่อซื้อขาย และเกี่ยวข้องกับความสนุกสนาน รื่นเริง เกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก เช่น การเปิด โรงมหรสพ สถานเริงรมย์ คลับ บาร์ สถานที่บันเทิง ตลาด และศูนย์การค้า โรงหนัง การประกอบอาชีพเร่ร่อน ถึงแม้ว่าจะเป็นฤกษ์ที่ดี แต่ก็ไม่เหมาะสำหรับการจัดงานแต่งงาน เพราะถือว่าเป็นฤกษ์จร ต้องเคลื่อนย้าย เปลี่ยนที่อยู่เสมอ

6. เทวีฤกษ์ ถือว่าเป็นฤกษ์ดี เหมาะสำหรับใช้การการเข้าหาผู้ใหญ่ งานที่ต้องการความเรียบร้อยสวยงาม การหมั้นหมายและการแต่งงาน รวมทั้งการส่งตัวเจ้าสาวและส่งตัวเข้าหอ ถือว่าเป็นฤกษ์ดีสำหรับคู่บ่าวสาวที่ต้องการจัดงานมงคลสมรส รวมถึงเป็นฤกษืสามารพัดประโยชน์สำหรับผู้ที่ทำการมงคลทั้งปวง

7. เพชรฆาตฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังฝ่าฟันอันตรายหรือฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ การต่อสู้เสี่ยงภัย การอาสางานใหญ่ การตัดสินสินคดีความ และงานที่ต้องการใช้การตัดสินใจเด็ดขาด ฤกษ์นี้ไม่เหมาะสำหรับงานใช้ในการแต่งงานนะคะ

8. ราชาฤกษ์ เป็นฤกษ์ดีที่เหมาะสำหรับ งานราชพิธี งานบ้านงานเมืองงานราชการ สร้างที่ประทับ หรืองานที่ต้องการชักจูงให้คนคล้อยตาม การมีชื่อเสียงรวมถึงการเข้ารับตำแหน่ง รวมทั้งเหมาะสำหรับงานมงคลทั้งหลาย โดยเฉพาะในการใช้จัดงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่หรูหรา ให้เป็นกล่าวขานแก่คนทั่วไป

9. สมณฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับทำพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา เช่น การอุปสมบท การทำขวัญนาค หล่อพระและสิ่งศักดิืสิทธิ์ การเข้าเรียน การศึกษษ และทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับความสงบร่่มเย็นเป็นสุข สำหรับบุคคลทั่วไปมักใช้ฤกษ์นี้ในการ ทำบุญต่ออายุ ทำบุญบ้าน หรือทำบุญขึ้นบ้านใหม่

10.ดิถีเรียงหมอน ดิถีเรียงหมอนนี้ ใช้ในการแต่งงาน ถือฤกษ์แต่งงานข้างขึ้นใช้ขึ้น 7, 10, 13 ค่ำ ข้างแรม 4, 8, 10, 14 ค่ำวันที่กำหนดไว้นี้นับว่าเป็นวันเรียงหมอนได้ ดังนี้การให้ฤกษ์ใช้การแต่งงานควรหาฤกษ์ให้ตรงกับวันเรียงหมอนจึงจะดีมาก ไม่ต้องคอยให้เสียเวลา

วันฟู  เป็นวันที่เหมาะในการประกอบการมงคลต่าง ๆ
ราชาโชค วันที่มีโชค
สิทธิโชค วันที่ประสบความสำเร็จ
มหาสิทธิโชค วันที่ประสบความสำเร็จอันดียิ่ง
ชัยโชค วันที่มีชัยชนะ
ราชาโชค วันที่มีโชคอย่างยิ่งใหญ่

ดิถีอมฤตโชค ดีสำหรับงานทั่วไปเกี่ยวกับความราบรื่นและสมรส
ดิถีสิทธิโชค ดีสำหรับงานสำคัญที่เป็นโครงการระยะสั้น
ดิถีมหาสิทธิโชค ดีสำหรับงานที่เป็นโครงการระยะยาว
ดิถีชัยโชค ดีสำหรับงานที่ต้องต้อสู้แข่งขันหรือรบทัพจับศึก
ดิถีราชาโชค ดีสำหรับงานที่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่

วันธงชัย หมายความว่า เวลาประกอบด้วยโชค คือ ความเป็นใหญ่ ความเข้าไปตั้งอยู่ในที่ศัตรูจะตั้งอยู่มิได้
วันธิบดี หมายความว่า เวลาประกอบด้วยโชค คือ ความเป็นใหญ่ ความเข้าไปอยู่ที่อิสรภาพ ดำเนินไปทางเจริญก้าวหน้า

• คลิกดูฤกษ์แต่งงาน 2560

สำหรับว่าที่คู่บ่าวสาวที่กำลังวางแผนที่จะ แต่งงาน ในปี 2560
ทั้งผู้ที่ มีฤกษ์แล้วและยังไม่ทราบฤกษ์ หรือมีกำหนดเดือนแต่งงาน
หากต้องการ สอบถาม เพิ่มเติม สามารถ
ติดต่อ พูดคุย  อ.วีณา แสนอิสระ
ผู้เชี่ยวชาญการให้ฤกษ์มงคลฤกษ์แต่งงาน

คลิกตรงนี้ เพื่อติดต่อ อ.วีณา แสนอิสระ
ปัจจุบันประจำที่ สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

SHARE