รู้หรือไม่? หอยสังข์ในพิธีแต่งงานก็มีที่มาและความสำคัญเช่นกัน

SHARE

          ไม่ว่าจะงานแต่งของใครก็ต้องถือเรื่องขนบธรามเนียมประเพณีเป็นหลัก และของประเทศไทยถึงรายละเอียดและขั้นตอนเยอะแตก็ไม่ได้ทำให้วุ่นวายเทาาไหร่ โดยหนึ่งในพิธีการแต่งงานของไทยก็ต้องมีพิธีรดน้ำสังข์ แต่หลายคนสงสัยไหมคะว่าทำไมเขาต้องใช้หอยสังข์ในพิธี แล้วถ้าเป็นภาชนะอื่นใช่ไม่ได้เหรอ เรามีความเป็นมาของหอยสังข์เพื่อให้ทุกคนได้รู้ลึกรู้ชัดกันไปเลย

          สาเหตุที่ใช้หอยสังข์มาเป็นภาชนะใส่น้ำมนต์หลั่งอวยพรให้บ่าวสาวนั้น เพราะถือว่าหอยสังข์เป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 14 อย่าง อันเกิดจากการกวนเกษียรสมุทรของเหล่าเทวดาและอสูร ได้แก่
1. น้ำอมฤต
2. ธันวันตรี คือ เทวดาผูถือหม้อน้ำอมฤตผุดขึ้นมาจากเกษียรสมุทร
3. พระลักษมี เทวีแห่งโชคลาภและความงาม ซึ่งต่อมาได้เป็นชายาของพระศิวะ
4. นางสุราเทวีหรือนางวารุณี ต่อมาได้เป็นชายาของพระวรุณ
5. พระจันทร์ พระอิศวรนำไปเป็นปิ่นปักผม
6. นางอัปสรชื่อรัมภา ซึ่งเป็นผู้ยอดของความงาม
7. ม้าชื่ออัจไฉศรพ มีหูตั้งสูงถือเป็นยอดม้า
8. มณีเกาสตุภ คือ แก้วมณีซึ่งต่อมาตกเป็นของพระกฤษณะ
9. ต้นปาริชาต ซึ่งสามารถบันดาลให้สมปรารถนาได้ตามใจนึก
10. นางโค ชื่อกามเธนุหรือสุรภี ซึ่งนึกอะไรก็จะสมปรารถนาเช่นเดียวกัน
11. ช้างเอราวัณ พาหนะของพระอินทร์มี 33 เศียร
12. สังข์ศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาตกเป็นของพระนารายณ์และกฤษณะใช้สำหรับเป่าบันลือเสียงบังเกิดชัยชนะแก่ศัตรู
13. ธนูวิเศษ แผลงไปไม่ผิดเป้าหมาย
14. พิษร้ายแรง ซึ่งพระศิวะทรงดื่มเพราะเกรงจะเกิดภัยแก่เทวดาและมนุษย์ พระศอคอของพระองค์จึงมีสัดำตั้งแต่นั้นมา.

                มีตำนานเกี่ยวกับความเป็นมาของหอยสังข์อีกหลายฉบับ เช่น ครั้งหนึ่งสังข์อสูรได้ลักเอาพระเวทไปซ่อนไว้ในหอยสังข์ พระนารายณ์ได้อวตารไปปราบและสังหาร แล้วทรงล้วงเอาพระเวมออกมาจากสังข์ทำให้ปากสังข์ มีรอยพระหัตถ์ของพระนารายณ์ จึงถือว่าสังข์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะเคยเป็นที่รองรับพระเวทการนำมาใส่น้ำมนต์รดให้คู่บ่าวสาว เชื่อกันว่าเป็นสิริมงคล

เครดิตรูป NARAKORN PHOTOGRAPHY, Buddy’s Wedding