ตรวจสุขภาพ ก่อนแต่งงาน เรื่องที่ทุกคู่ควรรู้

SHARE

          ก่อนที่จะตกลงตัดสินใจแต่งงาน ว่าที่คู่บ่าวสาวควรจะตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด การตรวจหาโรคทางกรรมพันธุ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคที่เกี่ยวกับเลือด เพื่อที่จะได้วางแผนครอบครัวได้อย่างถูกต้อง เมื่อสุขภาพร่างกายอยู่ในสภาพแข็งแรงสมบูรณ์คุณก็สามารถมีทายาท ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นเดียวกับคุณเช่นกันค่ะ

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน คุณหมอจะตรวจอะไรเราบ้าง

  • ตรวจร่างกายทั่วไป อย่างละเอียด เช่น ตรวจความดันโลหิต วัณโรค โลหิตจาง โรคติดต่อต่างๆ
  • ตรวจวัดระดับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เพราะโรคที่มีสาเหตุจากเลือด สามารถติดต่อทางพันธุกรรม จากแม่ไปสู่ลูกได้ เช่น
  1. โรคธาลัสซีเมีย เป็นโรค ที่มีความปกติ ทางกรรมพันธุ์ กล่าวคือร่างกายมีการสร้างเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติ ส่งผลให้ลูกมีการเจริญเติบโตช้า ไม่สมอายุ เด็กบางคนมีตับม้ามโต ตัวซีดเหลือง หากมีอาการรุนแรง อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้
  2. โฮีโมฟิเลีย เป็นความผิดปกติทางกรรมพันธ์ มีอาการเลือดออกง่าย หยุดยาก
  3. โรคพร่องเอมไซม์ G-6-PD เป็นโรคประจำตัวที่อยู่กับเราตลอดชีวิต หากเม็ดเลือดแดงเอนไซม์แตก ลูกตัวจะซีดเหลือง มีอาการเหมือนดีซ่าน และถ้าหากเม็ดเลือดแดงแตกมาก ก็อาจจะทำให้เกิดอาการช็อคได้
  • ตรวจกรุ๊ปเลือด เพื่อสะดวกในการหากรุ๊ปเลือดฉุกเฉิน
  • การตรวจหาเชื้อเอดส์ เป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสามารถติดต่อจากแม่ไปสู่ลูกได้

          โรคเอดส์หรือโรค HIV เป็นโรคที่เกิดจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผู่ป่วยติดต่อผ่านทางเลือด ปัจจุบันนี้มีการใช้ยาต้านไวรัส เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกทำให้อัตราเด็กเกิดใหม่ที่มีการติดเชื้อลดลง
• สาเหตุของการติดเชื้อ HIV แม่สู่ลูก
• เกิดจากในช่วงที่อยู่ในครรภ์มารดา
• เกิดจากในระหว่างทำคลอด
• เกิดจากการให้นมบุตร
          สำหรับการคลอดนั้น คุณหมอจะทำคลอดผ่านทางหน้าท้อง ก่อนที่คุณแม่จะเจ็บท้องหรือมีอาการน้ำเดิน และยังช่วยลดขั้นตอนการติดเชื้อให้น้อยลงไปอีก

  • ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส เป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และอาจจะเกิดกับทารกที่มีมารดาเป็นซิฟิลิส
  • ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี เป็นโรคที่สามารถติดต่อไปยังลูก และคู่สมรส ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นโรคตับเรื้อรัง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งตับ และโรคตับแข็ง เราสามารถป้องกันได้โยการฉีดวัคซีนคุ้มกัน ดังนั้นก่อนที่เราจะฉีดวัคซีน ทางโรงพยาบาลจะขอตรวจเลือดเพื่อขอเช็กว่าเรามีภูมิคุ้มกันแล้วหรือยัง
  • ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อหัดเยอรมัน ซึ่งเป็นโรคที่เกิดเชื้อไวรัส ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ข้ออักเสบ ต่อมน้ำเหลืองโต เป็นผื่นตามตัว และเป็นโรคที่สามารถติดต่อไปยังคู่สมรสและลูกได้ และถ้านเป็นในรายหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ อาจจะทำให้ทารกที่อยู่ในครรภืพิการ ดังนั้นคุณหมอจึงแนะนำว่าให้คุณแม่ทุกท่านฉีดวัคซีนป้องกันหัดเยอรมันก่อนที่มีการตั้งครรภ์ก่อน 2 เดือน ซึ่งก่อนที่จะฉีดวัคซีนนั้นคุณหมอต้องครวจเช้กให้แน่ใจก่อนว่า คุณยังไม่ได้ทำการตั้งครรภ์

          การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานเป็นเรื่องที่ควรทำเพราะถือว่าเป็นการวางแผนครอบครัว เป็นการวางแผนการมีบุตรในอนาคต และยังเป็นการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถติดระหว่างคู่สมรสอีกด้วย หากมีใครคนใดคนหนึ่งมีความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือโรคประจำตัวจะได้ปรึกษาแพทย์เพื่อการวางแผนการมีบุตรได้อย่างปลอดภัย

ขอบคุณข้อมูล รศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เครดิตภาพ
 manualfoto.com