พิธีแต่งงานแบบ “คริสต์” และ “คาทอลิก” เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

SHARE

2559-11-30_16h21_11ศาสนาคริสต์นั้นแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

           มนิกายใหญ่ ได้แก่ โรมันคาทอลิก ออโธดอกซ์ และโปรเเตสแตนซ์ คำว่าคริสเตียนคาทอลิก หมายความว่า ผู้ที่นับถือ ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิค ซึ่งมีพระสันตะปาปาเป็นประมุข ที่สอนว่าการแต่งงานของชาวคริสต์ชนนั้น มีพื้นฐานจากความรัก ความสมัครใจของคู่สมรส การแต่งงานของคริสต์ชนเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ มีลักษณะเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวกัน (unity) และหย่าร้างไม่ได้ (Indissolubility)

          สำหรับพิธีแต่งงานของชาวคริสต์นั้น ต้องเริ่มจากการเลือกสถานที่ในการจัดงานนั่นก็คือ “โบสถ์” แต่ก็มีชาวคริสต์จำนวนไม่น้อยที่เลือกสถานที่อื่นๆ เช่น ชายทะเล ในสวนหรือแม้แต่โรงนา ส่วนพิธีแต่งงานของคาทอลิคนั้นจะเลือกโบสถ์ที่ตัวเองไปเป็นประจำแทนและสิ่งที่สำคัญรองลงมา คือ ผู้ประกอบพิธี ซึ่งถ้าคู่บ่าวสาวนับถือคาทอลิค ก็จะเชิญบาทหลวง หากคู่บ่าวสาวเป็นคริสเตียนก็จะเชิญศิษยาภิบาลแทน
          ส่วนเรื่องขั้นตอนพิธีแต่งงานของแบบคริสต์นั้น จะเหมือนกับขั้นตอนการแต่งงานแบบคาทอลิคเกือบทุกอย่าง เช่น การเรียนรู้ชีวิตคู่ก่อนแต่งงาน ใบรับรองสถานะโสด ใบรับรองการล้างบาป การรับศีลสมรส หรือแม้แต่ คำกล่าวปฏิญาณ ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีการแต่งงานแบบคริสต์และคาทอลิค แต่การแต่งงานแบบคริสต์นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และตามความเชื่อของแต่ละนิกายด้วย

page854458

 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย “เพื่อนเจ้าสาว สำคัญไฉน”

            ในสมัยก่อนผู้หญิงมักไม่ค่อยได้ออกงาน และไม่คุ้นเคยกับสายตามของผู้คนจำนวนมาก อีกทั้งว่าที่เจ้าสาวเองยังไม่มีโอกาสสนิทสนมกับเจ้าบ่าว บางคู่อาจเป็นการคลุมถุงชนเพิ่งเคยเจอกันวันแรกก็คือวันแต่งงานด้วยซ้ำ ตัวเจ้าสาวเองก็อาจเกิดอาการประหม่าได้ จึงต้องมีความจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อนเจ้าสาวมาคอยให้กำลังใจ หากถ้ายึดตามธรรมเนียมตะวันตกแล้วนั้น หน้าที่ของเพื่อนเจ้าสาวจะเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเริ่มวันงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าเพื่อนเจ้าสาว ซึ่งจะคอยดูแลว่าที่เจ้าสาวตั้งแต่เริ่มเลือกชุดแต่งงาน ช่วยจัดงานมอบของขวัญงานฉลองสละโสด
เมื่อมาถึงวันงาน เพื่อนเจ้าสาวจะมาคอยดูแลเรื่องเครื่องแต่งกายเครื่องประดับ ช่วยถือกระเป๋าฉุกเฉิน ช่อดอกไม้ และช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้า และคอยเป็นผู้นำในกลุ่มเพื่อน เช่นเวลากล่าวคำอวยพร การนำปรบมือ และคอยเรียกสาวโสดมาคอยรับช่อดอกไม้ที่เจ้าสาวโยนให้ ฯลฯ ซึ่งจะเรียกว่าเป็นแม่งานคนหนึ่งก็ว่าได้

2559-11-30_16h21_25

ขอบคุณข้อมูล นิตยสาร Wedding ฉบับเดือน june/july 2011
เครดิตภาพ rusticweddingchic.com