ความหมายและความสำคัญของการจุดเทียนมงคลในงานแต่ง เสริมการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่ดี

SHARE

           การจุดเทียนในงานแต่งเป็นที่นิยมมาในแถบตะวันตก และช่วงหลังมานี้ก็ได้รับความนิยมในงานมงคลของไทยอยู่ไม่น้อย โดยการจุดเทียนในงานแต่งนั้นเชื่อว่าจะแสดงให้เห็นถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของบ่าวสาว เพราะแต่ละคนเกิดมามีช่วงชีวิตที่แตกต่างกัน การเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน และเมื่อมาแต่งงานกัน เท่ากับความช่วงชีวิตหลังจากนี้ทั้งสองคนจะเริ่มต้นการใช้ชีวิตใหม่

           สำหรับพิธีการนั้นจะมีเทียนทั้งหมด 3 เล่ม มีเทียนหลักอยู่ตรงกลาง 1 เล่ม และอีก 2 เล่มจะปักอยู่ข้างๆ ตัวแทนจากครอบครัวของทั้งสองฝ่ายจะจุดเทียน 2 เล่มข้างๆ เป็นการเริ่มต้นพิธี และต่อมาบ่าวจะจะต้องใช้เทียนทั้ง 2 เล่มรวบเข้ามาจุดที่เทียนหลักตรงกลาง ซึ่งเทียนที่อยู่ตรงกลางหรือเทียนหลักนี้ มีความเชื่อว่าเป็นเทียนเอกภาพ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และส่วนใหญ่จะใช้เทียนที่เป็นสีขาว ในช่วงที่มีพิธีก็อาจจะบรรเลงเพลงคลอไปด้วย เพื่อให้บรรยากาศมีสีสัน

           การจุดเทียน 2 เล่มที่อยู่ข้างๆ ที่จุดโดยตัวแทนของครอบครัวทั้งสองฝ่ายนั้นจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่มอบให้แก่บ่าวสาวด้วยความจริงใจ และการที่ใช้เทียนทั้ง 2 เล่มนั้นมาจุดที่เทียนหลักก็เพราะเป็นสัญลักษณ์ของการรวมกันของครอบครัวทั้งสองฝ่าย ยังไงก็ตามพิธีการนี้คาดว่ามีระยะเวลายาวนานมามากกว่า 70 ปี และบางครั้งก็จะมีในงานของศาสนาคริส หรือในอีกหลายๆศาสนา

ขอบคุณข้อมูลจาก riverlightmusic.com
เครดิตภาพ unsplash.com