เกร็ดความเชื่อในพิธีแต่งงานตามประเพณีไทย

SHARE

          ประเพณีคือสิ่งที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ พิธีแต่งงานก็เช่นเดียวกัน ที่สืบทอดเรื่องราวพิธีและขั้นตอนการแต่งงานผ่านบุคลมาหลายยุคหลายสมัย โดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อและคตินิยมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงาน ผ่านรุ่นแม่สู่รุ่นลูก ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยบ้าง แต่ขั้นตอนและความสำคัญก็ยังคงอยู่ สำหรับความเชื่อต่างที่แฝงด้วยความหมายดีๆมีดังนี้ค่ะ

1. ถั่ว งา ข้าวเปลือก ให้ความหมาย มีความเจริญงอกงามในชีวิต เฉกเช่นถั่วและงา ที่เจริญเติบโตได้เร็ว
2. ฟักเขียว ให้ความความหมาย ให้เนื้อเย็นใจเย็นเหมือน ฟัก
3. ใบมะตูม ให้ความหมาย ผลแรกของสิ่งที่บริสุทธิ์ และคำว่าตูมยังมีความหมายที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองด้วย
4. ฝักส้มป่อย ให้ความหมาย ฝักหมายถึง การนำสิ่งไม่ดีของไป แพราะส้มแดง ว่าเปรี้ยว รวมความหมายได้ว่า ปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไป
5. หญ้าแพรก ให้ความหมายว่า ให้ความเจริญงอกงามและททนทานเหมือนหญ้าแพรก
6. หินบดยา ให้ความหมายว่า มีใจคอหนักแน่น เหมือนหิน
7. จั่นหมาก ให้มีลูกหลายสืบวงษ์ตระกูลมากมายดังจั่นหมาก
8. กล้วยน้ำว้า ให้ความหมายว่า ให้มีลูกดกเหมือนกล้วย

 

ความเชื่อในเรื่องของอาหารในงานแต่งงาน
          สำหรับความเชื่อในเรื่องของอาหาร อาหารที่ไม่ควรเลือกใช้เลื้อกแขกในงานเลี้ยงแต่งงานมีดังนี้
แกงบวน ต้มยำ ผักยำ เพราะชื่อของมันไม่ดี เป็นบวนๆยำๆกระเดียดใกล้คำว่า ระยำและร้อนๆ และที่ถือกันมากคือ หมี่กรอบหรืออาหารชนิดใดก็ตามที่แตกหักง่าย เพราะมันหักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ไม่ดี ลางร้ายว่า แต่ถ้ากับข้าวมีถั่วงอกด้วยยิ่งดี เพราะเป็นเครื่องหมายของความเจริญงอกงาม จึงนิยมให้ทำมี ขนมจีน น้ำยา ซึ่งความหมายของ ของเส้นของขนมจีนนั้น หมายถึงอายุยืนยาว ความรักยืนยาว

คติความเชื่อเรื่องทำบุญร่วมกัน
          ในประเทศไทยมีความเชื่อว่า การที่คนเราได้เกิดมาใช้ชีวิตร่วมกันนั้นเกิดจาก มีการทำบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วมขัน ดังนั้นขั้นตอนการตักบาตรของคู่บ่าวสาวนี้จึงมีความหมายว่า คู่บ่าวสาวจักได้เกิดเป็ฯคู่ครองกันอีกในภพหน้า ส่วนในต่างประเทศก็มีความเชื่อ เรื่องทานข้าวร่วมกัน ให้ความหมายว่า ได้เป็นคู่ครองที่ร่วมสุขร่วมทุกข์ ล่มหัวจมท้ายด้วยกัน แบบเดียวกับความเชื่อในประเทศเยอรมัน คู่บ่าวสาว มีการรับประทานอาหารร่วมกัน คู่บ่าวสาวต้องทานซุปถ้วยเดียวกัน ช้อนคันเดียวกัน เช่นเดียวกันกับประเทศญี่ปุ่นและจีน ที่คู่บ่าวสาว ต้องกินเหล้าถ้วยเดียวกัน และต้องกินให้หมด ตามที่กำหนดไว้

          สำหรับประเพณีแต่งงานทางภาพตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนั้น มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ที่บ้านของฝ่ายหญิง โดยให้คู่บ่าวสาวหันหน้าไปทางทิศใต้ แขนผู้ชายทับแขนผู้หญิง และเริ่มทำขวัญ คือเอาด้าย ผูกข้อมือขวาของเจ้าสาว เมื่อเสร็จแล้วก็จะมีพิธีป้อนไข่ คือเอาไข่ไก่ที่ฝ่ายชายจัดมา หรือผ่าไข่ขวัญในพิธีทำขวัญ ป้อนให้ฝ่ายหญิงกิน จากเอาก็ไข่ที่ทางฝ่ายหญิงจัดเตรียมไว้ ป้อนให้ทางฝ่ายชาย กินสับเปลี่ยนกัน ทางภาคใต้ก็มีการผูกขวัญ และให้คู่บ่าวสาวทานร่วมกัน หรือไม่ก็ทำการดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนในพิธีทำขวัญ

          สรุปได้ว่าไม่ว่าจะเป็นประเพณีแต่งงานของภูมิภาคไหนหรือที่ใด ความเชื่อในเรื่องของการทำบุญร่วมกัน ทานอาหารร่วมกัน ดื่มเหล้า ทานขนมร่วมร่วม ก็ให้ความหมายไปในทิศทางเดียวกันว่า ให้ทั้งสองคนอยู่ด้วยความรักและสามัคคี มีใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน

เครดิตภาพ ร้าน Bigontheway photographer, Net Photographer