ความสำคัญของฤกษ์มงคล

SHARE

ฤกษ์มงคลต่างๆที่หลายคนพูดถึงกันนั้น มีมาตั้งแต่โบราณ และไม่ถือเฉพาะเพียงคนไทยชาติเดียวเท่านั้น ชนชาติอื่นๆอย่าง จีน พม่า อินเดีย ญี่ปุ่น ก็มีการถือฤกษ์มงคลหรือฤกษ์งามยามดีเช่นกัน โดยเฉพาะชาวจีนแล้ว ถือว่าการถือฤกษ์มงคลนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การถือฤกษ์มงคลนั้น คงขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคน บางคนเชื่อมาก บางคนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง และบางคนไม่เชื่อเลย ก็มีเช่นกัน

            ก่อนที่จะทำงานมงคลอะไร ควรคำนึงถึงฤกษ์ดีและตรวจดูปฏิทินในปีนั้นๆเลียก่อนว่าวันไหนเป็นฤก์ไม่ดี เป็นฤกษ์อุบาทว์ และในวันนั้นต้องไม่ตรงกับวันที่เรียกว่า ดิถีมหาศูนย์ หรือดิถีพิฆาต และอย่าให้เป็นวันกาลกิณีของผู้ที่ดูฤกษ์ ควรใช้เป็นวันธงชัย อธิบดี และวันเป็นมิตรอย่าให้พระจันทร์เป็นศัตรู (อริ,มรณะ,วินาศ) ต่อผู้ที่ดูฤกษ์

             อย่างไรในเรื่องของการแต่งงาน ฤกษ์มงคลก็ยังต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในเรื่องของ ดวงชะตา ความเชื่อและศรัทธาในตัวของบ่าววสาวและความเคร่งครัดของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมัก หันมาใช้ ฤกษ์สะดวก กันมากขึ้น ความเคร่งครัดในเรื่องโชคลาง ก็ค่อยๆลดน้อยลง จากความคิดว่า เรื่องที่เป็นมงคล อยู่แล้ว ประกอบกับถ้าเป็นช่วงเวลาที่พร้อมและสะดวกด้วยแล้ว พิธีมงคลนั้นๆ ก็จะราบรื่น มีแต่ความสุข สดชื่น ไม่ต้องกังวลใจ ซึ่งก็จะทำให้ผู้ใช้ฤกษ์ ได้สิ่งที่ดีดี ช่วงวันเวลาดีๆวันนี้ แม้วันเวลาผ่านไปนานเท่าไรก็ตาม

SHARE