อาหารมงคล 10 อย่างสำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาว

SHARE

1. ไก่ หมายความว่า ให้มีความกล้าหาญ มีสติปัญญาและมีความเที่ยงตรง
2. หัวใจหมู หมายความว่า ให้รักกันเป็นใจเดียว
3. ตับ หมายความว่า ให้มีความรุ่งเรืองและเจริญก้าวหน้า
4. ปู หมายความว่า ให้ทำอะไรได้คล่องแคล่วว่องไว ขยันทำมาหากินและงานสำเร็จลุล่วงเร็วไว
5. ปลา หมายความว่า ให้ร่ำรวยเหลือกินเหลือใช้
6. เห็ดหอม หมายความว่า ให้ชีวิตคู่หอมหวาน
7. ผักเกาฮะไฉ่ หมายความว่า ให้รักใคร่ปรองดองกัน
8. ผักกู้ยช่าย หรือกุ้ยช่าย หมายความว่า ให้รักกันนาน ๆ หรือ ขอให้รวย
9. ไส้หมู-กระเพาะหมู หมายความว่า ให้ปรับตัวเข้าหากัน นิสัยใดไม่ดีก็ให้เปลี่ยนเป็นนิสัยที่ดี
เพื่อให้มีความสุขและรักกันยืนยาว
10. เส้นหมี่ หรือวุ้นเส้น บะหมี่ หมายความว่า ให้รักกันนาน ๆ อายุยืนยาว